Algemeen

Een overzicht van de gemeentelijke mededelingen

Jobdag in Willebroek voor transport- en logistieksector op 3 december

Op zaterdag 3 december organiseert TL Hub een jobdag die voor de volle 100 percent gericht is op chauffeurs, magazijniers, heftruckchauffeurs, logistiek bedienden, expediteurs/forwarders, transportplanners, logistieke IT’ers en veel meer.

Iedereen die op zoek is naar een job in de transport- en logistieksector kan zich hiervoor gratis inschrijven. Je kan er kennismaken met tientallen ondernemingen tijdens deze dag vol jobgerelateerde activiteiten. Het ideale moment om je volgende job te vinden!

Zaterdag 3 december

van 10.00 tot 13.00 uur

Toyota Material Handling

Schoondonkweg 1

Willebroek

Willebroek Bruist heeft ontwerpteam

Na een intensief participatief traject in 2021 heeft de gemeente via de Open Oproep-procedure van de Vlaamse Bouwmeester een ontwerpteam voor het strategisch masterplan ‘Willebroek Bruist’ gezocht en gevonden.

Goed nieuws: we kunnen verder met de opmaak van het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek.

Veelzijdig ontwerpteam

Het ontwerpteam Planrr. bv is met de partners Spatie, Suunta, CityD-WES en Brut in de ontwerpwedstrijd als laureaat geselecteerd. Dit veelzijdig team zal nu samen met ons het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek, gekend als ‘Willebroek Bruist’ verder en samen met de stakeholders mee vormgeven.

Winnend ontwerp

Het winnend ontwerp focust op drie hoofdstructuren: de groen/blauwe long, het cultuurhart en het kernwinkelgebied. Dit biedt duidelijke handvaten voor de verdere uitwerking van het strategisch masterplan Willebroek Bruist.

Het uitwerken van deze structuren kan identiteit brengen in het centrum van Willebroek en kan een referentiekader vormen voor toekomstige ingrepen in de ruimtelijke structuur. Deze zullen deze hoofdstructuren zullen verder door het ontwerpteam worden uitgewerkt en op bepaalde momenten worden voorgelegd aan de verschillende belanghebbenden.

Proces

Het ontwerpteam bouwt verder op het participatietraject dat in 2021 werd doorlopen. Doorheen het proces zal het ontwerp regelmatig worden teruggekoppeld met geïnteresseerde inwoners, handelaars, ...

Momenteel wordt het project aangepakt volgens drie grote pijlers. De eerste fase zal voornamelijk een analysefase omvatten, waarbij er een eerste aanzet tot masterplan wordt opgemaakt. De tweede fase richt zich voornamelijk op cocreatie met experts en externe stakeholders. De laatste en derde fase focust zich op het uitwerken van een finaal strategisch masterplan met een concreet actieplan om dit uit te werken.

Blijf op de hoogte

Hou de voortgang van Willebroek Bruist in de gaten op ons digitaal participatieplatform Willebroek Wil Wat en blijf op de hoogte!

Vredesbrug afgesloten: zondagavond 4 december

De Vlaamse Waterweg nv voert op zondagavond 4 december onderhoudswerken uit aan de Vredesbrug.

Tijdens de werken zal de brug onderbroken zijn voor al het verkeer, en dit van 20.00 tot 22.00 uur op zondag 4 december.

Voor het doorgaand verkeer is er tijdens de werken een omleiding voorzien.

Itsme nu ook beschikbaar voor jongeren vanaf 16 jaar

Voortaan kunnen ook jongeren vanaf 16 jaar een account aanmaken bij itsme.


Dit kan enkel via hun bank (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, CBC, KBC, Fintro of Hello Bank), als ze hun eID-kaart recent hebben laten uitlezen in een bankkantoor.

Voorlopig is het niet mogelijk om een itsme-account aan te maken via de elektronische identiteitskaart. De chip van een identiteitskaart bevat namelijk een handtekeningcertificaat en dat kan pas geactiveerd worden wanneer je meerderjarig wordt. Heb je voor je 18e verjaardag een eID aangevraagd, dan is dit handtekeningencertificaat niet geactiveerd. Vanaf de dag dat je 18 jaar wordt, kan je een afspraak maken bij het burgerteam om dit certificaat te activeren.

Tijdelijke stationsparking in Bedrijvenpark De Veert

Door de werken in de stationsomgeving zijn de parkeerplaatsen op de parking aan de Stationstraat en in de omliggende straten niet of moeilijk bereikbaar.

Daarom werd een tijdelijke parking aangelegd in Bedrijvenpark De Veert, aan de noordzijde van het station. Het gebruik ervan is gratis.

De perrons en de andere zijde van het station zijn vanaf de tijdelijke parking eenvoudig te bereiken via de tunnel onder de sporen.


Willebroek treedt toe tot 'Coalitie van 30'

Verkeersveiligheid en -leefbaarheid staan hoog op de mobiliteitsagenda in Willebroek. Onder meer daarom treedt onze gemeente toe tot de ‘Coalitie van 30’. Er wordt bekeken waar binnen de bebouwde kom een snelheidsbeperking van 30 km/u kan worden ingevoerd.

Uit cijfers blijkt dat te veel voetgangers en fietsers in de bebouwde kom het risico lopen om verkeersslachtoffer te worden. Onze gemeente ging het engagement aan om samen met de provincie Antwerpen in het kader van het traject ‘Verkeersveilige gemeente’ dit risico tot een absoluut minimum te beperken.

Leefbare straten

Het is ook de bedoeling meer mensen op de fiets te krijgen, zeker voor korte verplaatsingen. Waar het verkeer gemengd wordt in dorpscentra en verblijfsgebieden, dienen fietsers zich op hun gemak te voelen en dan is deze aangepaste snelheid een noodzaak. Minder optrekken met de wagen zorgt ook voor meer leefbare en aangename straten.

Eerst de dorpscentra

Nu is het de bedoeling alvast in de dorpscentra aan de slag te gaan om daar de cultuur van 30 per uur al ingang te doen vinden. Dat kan mogelijk ook het sluipverkeer doen afnemen en zorgen voor een aangenamere beleving.

Door de toetreding tot de ‘Coalitie van 30’ engageert de gemeente Willebroek zich ook tot kennisopbouw en -deling, partnerschap en enthousiasmering rond deze maatregel voor meer verkeersveiligheid en -leefbaarheid.

Tweede straatnaam vernoemd naar een vrouw in Willebroek

Sinds kort zijn er twee gloednieuwe straten in Willebroek. De Jupiterstraat en de Isabella Van den Bogaertstraat maken nu ook deel uit van het Willebroekse stratennet. Door de toename en (her)verkavelingen van percelen en woningen was het noodzakelijk om voor deze locaties een duidelijke, unieke straatnaam toe te kennen.  

De zij-as van de Venusstraat, waar recent een nieuwe verkaveling bijkwam, is sinds kort gekend als de Jupiterstraat. Net als bij de omliggende straten werd hier opnieuw voor een planeet gekozen. Ter hoogte van de Kebbinglei werd, binnen een nieuwe verkaveling, de Isabella Van den Bogaertstraat in het leven geroepen.

Meer vrouw op straat

De Isabella Van den Bogaertstraat is de tweede straat in Willebroek, vernoemd naar een vrouw. “Begin maart 2021, op Internationale Vrouwendag, startte de gemeente de zoektocht naar opmerkelijke vrouwen die een plek in ons collectief geheugen, én dus ook in ons straatbeeld, verdienen”, zegt Bavo Anciaux, schepen van Omgeving. “Willebroek telde slechts één straatnaam die vernoemd werd naar een vrouw: het Alida Peetersplein. Het was dan ook hoog tijd om daar verandering in te brengen.”

“Uit deze suggestieronde kwamen vijftien vrouwennamen uit de bus, waaronder schrijfster Tine Rabhooy, verzetsstrijdster Maria Moens, landbouwster Maria Bradt… Dit was dan ook de uitgelezen kans om uit deze rijke bron van namen inspiratie te halen voor een nieuwe straatnaam.”

Isabella Van den Bogaert

Voor de nieuwe straat ter hoogte van Kebbinglei in Blaasveld werd gekozen voor Isabella Van den Bogaert. Isabella werd geboren in 1749 in Willebroek en woonde en werkte in Blaasveld, op de plek waar later de crèche van Louis De Naeyer werd gebouwd.

lsabella Van den Bogaert was de welstellende dochter van Petrus Joannes Van den Bogaert, ooit burgemeester en beheerder van een maalderij met brouwerij. Haar moeder Catharina, was de dochter van notaris Van den Driessche uit Londerzeel.

Zoals zovele vrouwen moest ze zien te overleven in een woelige periode van staatsomwentelingen, de Franse bezetting, de boerenkrijg en de Hollandse periode. In 1796 trouwde Isabella met Emmanuel Benedict Rollier,  één van de grote verzetsstrijders ten tijde van de Boerenkrijg.

Herbestemming voor het oud gemeentehuis in Heindonk

Het oud gemeentehuis in Heindonk krijgt een nieuwe invulling. Een onderzoeksbureau onderzoekt samen met gemeente Willebroek de mogelijkheden van deze bijzondere site en gaat hiermee verder aan de slag.

Het gebouw dateert uit de 15de eeuw en is van groot historisch belang. “De volledige site kreeg doorheen de jaren verscheidene invullingen, zegt Thierry Serrien, schepen voor Cultuur. “De site bestond allereerst uit een kapel voor het augustinessenklooster, die later werd gebruikt als parochiekerk voor Heindonk, maar nadien ook als gemeentehuis met gemeenteschool en onderwijzerswoning. Later werd het gebouw heringericht als ontmoetingscentrum. Inwoners konden het gebruiken als repetitielokaal, maar ook voor de gemeenteraadsverkiezingen werd het gebouw ingezet.”

Herbestemmingsonderzoek

De huidige site van het voormalig gemeentehuis is een amalgaam van verschillende gebouwen die werden opgetrokken in verschillende periodes. “We willen het gebouw heropwaarderen en een nieuwe invulling geven voor de inwoners van Heindonk”, klinkt het. “Door de lange geschiedenis is de site complex en zijn er verschillende herbestemmingspistes mogelijk.”

In de volgende fase wordt het potentieel van de site verder onderzocht. In eerste instantie kijken we op lokaal niveau naar mogelijke bestemmingen. Het architectenbureau onderzoekt vervolgens alle ideeën ontwerpmatig, financieel en stabiliteit-technisch, samen met de gemeente.

Foto’s gezocht

Om het verhaal van de geschiedenis en de toekomst van het oud gemeentehuis volledig in kaart te kunnen brengen, gaat de gemeente Willebroek op zoek naar oude foto’s van de site. “Denk aan klasfoto’s, trouwfoto’s, foto's van de repeterende muzikanten, foto's van het gebouw, ... Via het Willebroek Wil Wat-platform kunnen die eenvoudig geüpload worden”, besluit schepen Serrien.

Stekr IGEMO

Stekr is een dienstverlening op poten gezet door streekintercommunale IGEMO en de gemeente Willebroek.

Het is een loket, waar je (live of op afstand) terecht kan voor vragen rond wonen en energie.

De website van Stekr is hier te vinden: https://stekr.be/

Via deze link vindt u de concrete werking van het Stekr-loket binnen de gemeente Willebroek: https://stekr.be/stekr-in-jouw-buurt/

Stekr is voor inwoners van Willebroek (en de gehele regio Rivierenland) hét aanspreekpunt voor gratis en onafhankelijk advies op maat van hun woning.

Het doel van Stekr: duurzaam en kwalitatief wonen voor iedereen (ook financieel) toegankelijk maken.


Ken jij de IVAREM app al?

Alle informatie over jouw afval en materialen zit in de IVAREM app op één centrale plaats. Via de IVAREM App blijf je op de hoogte over:

Je ophaalkalender

De openingsuren van het recyclagepark

Je DIFTAR-verbruik

Je bezoeken aan het recyclagepark

Afvalnieuws en tips

Dankzij de IVAREM App zit alle informatie over jouw afval op één centrale plaats. Daarnaast kan je met de app jouw afvalgedrag makkelijk bestuderen (indien DIFTAR). Hoe beter je inzicht in je afvalgedrag, hoe minder afval je gaat produceren en hoe minder je moet betalen.

Je kan de IVAREM-app gratis downloaden in de Google Play Store of de Apple App Store.

Wat als ik geen smartphone of tablet heb?

Je kan ook de gratis webtoepassing MIJN IVAREM gebruiken indien je geen mobiel toestel hebt.

Hoe kan ik inloggen in de app?

Als je je inlogt in de app, kan je al jouw bezoeken aan het recyclagepark alsook de aangeboden hoeveelheden afval (via DIFTAR) raadplegen. Dat kan op verschillende manieren. Klik hier om de mogelijkheden te ontdekken!


Extra oplaadpunt budgetmeter 

Willebroek wil diensten makkelijk bereikbaar maken voor zoveel mogelijk inwoners. Getrouw aan deze filosofie openden we in januari een bijkomend oplaadpunt voor klanten met een budgetmeter. Dit nieuwe oplaadpunt bevindt zich in het administratief centrum in de Pastorijstraat.

Het vroegere oplaadpunt in het LDC De Wilg blijft bestaan.

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij klanten vooraf betalen voor de elektriciteit en/of aardgas.

Het nieuwe oplaadpunt bevindt zich op de benedenverdieping van het Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 in Willebroek. Klanten kunnen zelfstandig hun kaart opladen maar kunnen, indien zij dit wensen, ook begeleiding vragen aan de balie. Het oplaadpunt is bereikbaar tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum:

Maandag: 9.00 – 12.30 / 13.30 - 16.00

Dinsdag: 9.00 – 12.30/ 13.30 - 16.00

Woensdag: 9.00 - 12u30 /13.30 - 16.00

Donderdag: 9.00 – 12.30 / 13.30 - 19.30

Vrijdag: 9.00 – 12.30 

Het oplaadpunt in het LDC, Wilgenhof 2 in Willebroek blijft eveneens bereikbaar tijdens de openingsuren van dat LDC:

Maandag: 9.00 – 11.00 / 13.30 - 16.00

Dinsdag: 9.00 – 11.00

Woensdag: 9.00 – 11.00 / 13.30 – 16.00

Donderdag: 9.00 – 11.00

Vrijdag: 9.00 – 11.00 / 13.30 - 16u00

Klanten die meer informatie wensen over de budgetmeter kunnen terecht bij Eandis, via de website http://www.eandis.be/eandis/klant/k_budgetmeter.htm of op het nummer 078 35 35 34.

ADRES
Boomsesteenweg 117
2830 Willebroek

CONTACT
Email: eureka.mail@telenet.be
Tel: +32 (0) 3886 02 75


  • GSM: +32 (0)485 40 24 85
  • Copyright Eureka 2020