Algemeen

Een overzicht van de gemeentelijke mededelingen

Kom bloed geven op 1 en 12 juli. Jij bent nodig!

De bloedvoorraad moet omhoog én stabiel blijven. Wist je dat je zomaar het leven van iemand kunt redden? Gewoon door bloed, plasma of bloedplaatjes te geven. Het vraagt amper een klein uurtje van je tijd. Dus waar wacht je op?

Kom bloed geven

Ook in 2024 organiseert het Rode Kruis Vlaanderen weer meerdere bloedinzamelingen in Willebroek.

De eerstvolgende inzameling vindt plaats op maandag 1 juli 2024 en vrijdag 12 juli 2024 in zaal De Twijg aan de August Van Landeghemstraat 115, tussen 17.30 en 20.30 uur.

De volledige kalender vind je op de website van het Rode Kruis.

Enkel op afspraak

Wegens de geldende maatregelen kan je enkel op afspraak bloed geven. Inschrijven kan via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00. Maak nu je afspraak en kom bloed geven!

Deelfietsen in Willebroek

De vervoerregio Mechelen zet zich in voor duurzame mobiliteit en rolt een uitgebreid netwerk van deelfietsen uit. Vanaf vandaag staan er in onze regio 360 deelfietsen op 101 locaties zoals belangrijke openbaarvervoerknooppunten, Hoppinpunten, trekpleisters en andere strategische plekken. Dit initiatief maakt deel uit van het bredere Hoppin-programma, dat streeft naar efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer voor iedereen.

Voor Willebroek betekent dit dat je in onze gemeente voortaan een beroep kan doen op 40 deelfietsen (20 gewone en 20 elektrische).

Tarieven

Een ritje met een gewone fiets kost €1,8. Met een elektrische fiets rij je vanaf €3.

Reguliere gebruikers kunnen profiteren van lagere tarieven.

Terugplaatsen

Na gebruik kun je de deelfiets opnieuw stallen op een van de verzamelpunten van Donkey Republic, zelfs buiten onze vervoersregio. Dankzij het ‘back-to-many’-systeem hoef je de fiets niet terug te brengen naar dezelfde locatie, wat de flexibiliteit voor gebruikers vergroot.

Locaties van de deelfietsen in Willebroek

Willebroek station Stationsplein

Halte Kotterlaan Kotterlaan

Blaasveld kerk Mechelsesteenweg

August Van Landeghemplein August Van Landeghemplein

Halte Populierenlaan Breendonkstraat

Ten Bergh Mechelsesteenweg

Sasplein Sasplein

Heindonk kerk Dorpsplein

Hazewinkel Beenhouwerstraat [voorlopig enkel drop-off]

Huis van de Vrije Tijd Stadionlaan [voorlopig enkel drop-off]

AZ Rivierenland Tisseltsesteenweg [voorlopig enkel drop-off]

Fort van Breendonk Brandstraat [voorlopig enkel drop-off]

Parking Het Broek Broekstraat [voorlopig enkel drop-off]

Voetbal Tisselt Blaasveldstraat [voorlopig enkel drop-off]

Met deze nieuwe deelfietsen biedt Willebroek groene en betaalbare alternatieven voor duurzaam vervoer. Combineer ze gerust met andere vervoermiddelen via de Hoppinpunten in onze regio!

 Hoe werkt het?

De deelfietsen in Willebroek worden aangeboden door Donkey Republic, een wereldwijde aanbieder van deelfietsen. 

Stemmen als niet-Belg op 13 oktober EN info verkiezingen 13 oktober 2024

Op 13 oktober 2024 zijn er gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar moeten zich eerst inschrijven op de kiezerslijst.

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je stemmen, dan moet je:

op 1 augustus ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Willebroek

op 13 oktober 18 jaar zijn of ouder

op 13 oktober niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht

Ben je een niet-EU-burger, dan moet je:

ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen. En dat voor een ononderbroken periode van minstens 5 jaar.

verklaren dat je je zal houden aan de belangrijkste wetten van België.

Procedure

1. Schrijf je in op de kiezerslijst

Schrijf je in vóór 1 augustus 2024

Via een formulier

Het formulier bezorg je samen met een kopie van je identiteitskaart bij de dienst Bevolking in het Administratief Centrum. Je hoeft hier geen afspraak voor maken.

2. Je krijgt een brief

De Dienst bevolking onderzoekt je inschrijving. Na de goedkeuring krijg je een brief dat je ingeschreven bent op de kiezerslijst. Een tweetal weken vóór 13 oktober 2024 krijg je een oproepingsbrief in de brievenbus.

3. Je mag gaan stemmen

Je mag nu gaan stemmen op de verkiezingsdag. Op je uitnodigingsbrief vind je in welk stemlokaal en stembureau je moet stemmen. De stembureaus openen vanaf 8.00 uur 's ochtends en sluiten om 15.00 uur.

Breng je verblijfskaart en uitnodigingsbrief mee.

Al eerder ingeschreven?

Ik heb me bij vorige verkiezingen al ingeschreven op de kiezerslijst. Mag ik op 13 oktober gaan stemmen?

Ja. Heb je je vroeger al ingeschreven op de kiezerslijst, dan mag je gaan stemmen op 13 oktober 2024. Het maakt niet uit voor welke verkiezing je eerder al was ingeschreven.

Ik heb me vroeger ingeschreven op de kiezerslijst, maar ik wil toch niet meer gaan stemmen. Wat moet ik doen?

Je kunt uitschrijven van de kiezerslijst. Je meldt dat online of via burgerteam@willebroek.be of na afspraak bij het Burgerteam in het Administratief Centrum.

Dienstverlening De Lijn wijzigt vanaf 1 juli

Vervoersmaatschappij De Lijn zal vanaf 1 juli 2024 haar dienstregeling wijzigen. Ook in de regio van Willebroek zal dit voor wijzigingen zorgen.

Deze veranderingen kaderen in Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. In deze visie staat centraal dat bussen frequenter rijden, veranderen vertrouwde lijnen mogelijk van nummer, zijn er meer of andere verbindingen naar steden, scholen en ziekenhuizen en kunnen inwoners hun eigen vervoermiddelen combineren. Ook als ze een (mobiele) beperking hebben.

Sport Vlaanderen stelt het masterplan voor de site in Willebroek voor aan de Willebroekse gemeenteraad. Het plan biedt een kader voor de grondige renovatie van het unieke watersportcentrum met een wereldwijd gerenommeerde watersportbaan, en ook de optie voor een nieuw bovenlokaal zwembad ligt op tafel. 

Sport Vlaanderen Willebroek en de gemeente Willebroek sloegen de handen in elkaar om een masterplan op te stellen voor het watersportcentrum. De ambitie is om Sport Vlaanderen Willebroek uit te bouwen tot een ‘center of excellence’, met de focus op topsport. Daarnaast heeft de gemeente Willebroek de ambitie om in het domein een nieuw zwembad te realiseren.

“Zowel Vlaanderen als de gemeente Willebroek staan klaar om het watersportcentrum verder uit te bouwen”, zegt de Vlaamse minister van Sport. “We willen nog meer mensen aan het sporten krijgen en daarvoor is goede en aantrekkelijke sportinfrastructuur onontbeerlijk. Het watersportcentrum in Willebroek is nu al de plek waar onze roeiers en kajakkers zich klaarstomen voor olympische prestaties en waar sporters uit heel Noordwest-Europa naartoe komen. In de toekomst zal de site alleen maar belangrijker worden voor nog meer mensen.”

Het masterplan, dat er kwam na verschillende workshops en overlegmomenten met onder andere huisclubs, federaties en natuurpartners, giet de prioritaire functies van het centrum in een duidelijke vorm en clustert deze. Het plan is opgebouwd rond drie routes (topsport, recreatie en natuur) en drie infrastructuurclusters (aankomst, overnachting en breedtesport).

De watersportbaan vormt de kern van de topsportroute. De watersportbaan wordt nu al frequent bezocht door nationale en internationale teams, maar door de in het plan voorziene bouw van een nieuw topsportverblijf zullen topsporters zich in de allerbeste omstandigheden kunnen voorbereiden.

De aankomstcluster blijft het centrum van alle activiteiten. De parking zorgt voor de toegang tot het domein en is ook de plaats waar de loodsen en aankomsttoren zich bevinden. De studie wees ook uit dat hier de meest geschikte plaats is voor de gemeente Willebroek om een zwembad te realiseren. Door de sluiting van meerdere zwembaden in de regio is er een acuut gebrek aan zwemwater voor clubs en scholen. De gemeente Willebroek wil zich engageren om hiervoor een oplossing te vinden.

“Met het masterplan voor de site Sport Vlaanderen Willebroek zijn we trots te melden dat de realisatie van een nieuw zwembad steeds dichterbij komt”, zegt Eddy Bevers, burgemeester van de gemeente Willebroek. “Dit project weerspiegelt onze ambitie en toewijding aan het verbeteren van sportfaciliteiten voor al onze inwoners, verenigingen en scholen. Na meer dan twee decennia zonder eigen zwembad ben ik verheugd dat Willebroek opnieuw een zwembad zal hebben. We kijken ernaar uit om de volgende stappen te zetten om deze belangrijke voorziening te realiseren.”

Vanuit deze aankomstcluster vertrekt de recreatieroute waar de connectie wordt gemaakt met de Rupel. Aan het watervlak ‘De Bocht’ komt een breedtesportcluster waar de zeil- en windsurfclubs hun werking kunnen uitbouwen. In het plan is er voldoende aandacht voor de eigenheid van de clubs, zodat ze die kunnen behouden.

Naast topsport en recreatie is natuur een belangrijke aandachtspunt in het masterplan. De natuurroute verbindt het centrum met de omliggende natuurgebieden Het Broek en De Biezenweide, maar ook de duurzame gebouwen gaan op in de natuuromgeving.

De volgende stappen bestaan uit het informeren van de belanghebbenden en het verkrijgen van de nodige vergunningen en adviezen. Met de realisatie van een nieuwe aankomsttoren in 2025 wordt alvast een eerste stap gezet in de realisatie van het masterplan

Gemeente Willebroek presenteert toekomstvisie voor het centrum

Met grote trots stelt de gemeente Willebroek het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek voor. Dit masterplan, opgesteld door het stedenbouwkundig ontwerpbureau Planrr in samenwerking met Spatie, Suunta en cityd, geeft vorm aan de ambitieuze visie voor de toekomst van het centrum van Willebroek.

Hoogstaand en samenhangend centrumgebied

Het masterplan streeft ernaar een kwalitatief hoogstaand en samenhangend centrumgebied te creëren, waarin alle toekomstige projecten en initiatieven worden gestuurd volgens deze overkoepelende visie. Het fungeert als een leidraad voor het beoordelen en toetsen van nieuwe ontwikkelingen, met als doel een harmonieuze aaneenschakeling van ruimtelijke elementen te realiseren.

“Dit masterplan is een belangrijke stap in de richting van een levendig en aantrekkelijk centrum voor Willebroek”, licht schepen van omgeving Bavo Anciaux toe. “Het plan is ontworpen om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente en voor haar inwoners te verbeteren, en om een duidelijke richting te geven aan de toekomstige stedelijke ontwikkeling.”

Kwaliteit van leven

De samenwerking tussen Planrr, Spatie, Suunta en cityd heeft geresulteerd in een doordacht en ambitieus plan dat rekening houdt met de unieke kenmerken van Willebroek en haar bewoners. Het masterplan zet in op duurzame ontwikkelingen, groene en blauwe ruimtes, verbeterde mobiliteit, een sterk en doordacht winkelapparaat en een versterkte sociale cohesie binnen het centrumgebied.

"We kijken ernaar uit om deze visie samen met onze partners en de inwoners van Willebroek te verwezenlijken," vervolgt burgemeester Eddy Bevers. "Het is een plan dat niet alleen de fysieke ruimte transformeert, maar ook de kwaliteit van leven en de leefomgeving voor iedereen in onze gemeenschap verbetert."Foto Visualisatie A. Van Landeghemplein

Eerste stap

Het masterplan markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor Willebroek, waarin de gemeente zich inzet voor een toekomstbestendig, uitnodigend en levendig centrum.

“De opmaak van dit plan is nog maar het begin van de reconversie van ons centrum”, geeft schepen Bavo Anciaux aan. “Het masterplan moet de basis vormen van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor ons centrum en is het startschot om vanaf dit najaar zone per zone aan de slag te gaan met zowel het vernieuwen van de bouwblokken als de heraanleg van het openbaar domein.”Foto Visualisatie A. Van Landeghemplein

Ook in 2024 is het een hele zomer feest in Willebroek: muziek, film en sport in elke deelgemeente

De gemeente Willebroek stelde woensdagavond haar goedgevuld zomerprogramma voor. Naar goeie gewoonte wordt de zomer op gang getrapt met de Kanaalfeesten op 28 en 29 juni. Maar ook na deze jaarlijkse afspraak is iedereen welkom om te genieten van een zomer vol beweging, film, muziek en culturele activiteiten in de verschillende deelgemeenten. Een hele zomer lang kan je deelnemen aan gratis initiaties en workshops, ontspannen met familiefilms en genieten van bekende artiesten en nieuwe talenten. De gemeente organiseert deze activiteiten in nauwe samenwerking met verschillende Willebroekse verenigingen.

Willebroek: zit-dans, een grappige gangsterfilm en ‘Vlaanderen Zingt’ (9, 10 en 12 juli)

In Willebroek kan je in WZC Ten Weldebrouc meedoen aan een initiatie zit-dans. De dag erna kan je in het Brouwershof genieten van de animatiefilm The Bad Guys waarin vijf boeven opnieuw brave burgers willen worden. Op vrijdag kan je ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag luidkeels meebrullen tijdens ‘Vlaanderen Zingt’ op het August Van Landeghemplein.

Heindonk: waterpret, een sprookje en een onversneden rocker (16, 17 en 18 juli)

In Heindonk kan je je op dinsdag 16 juli op het water wagen om deel te nemen aan een initiatie roeien. Op woensdag kan je kijken naar Come Away, een film die je meeneemt in het verhaal van Alice in Wonderland en Peter Pan vóór ze beroemd werden. Op donderdag 18 juli staat Guy Swinnen met z’n band op het podium op het Dorpsplein. Tijdens het voorprogramma kan je genieten van ISE.

Klein-Willebroek: een betoverende wandeling, 2 films en americana van eigen bodem (13 en 14, 15 en augustus)

Van aan het het Veerhuis in Klein-Willebroek wandelen we op dinsdag 13 augustus richting de Biezenweide voor een zomerse avondwandeling. Voor de jongsten is er op woensdagnamiddag de animatiefilm Mummies. ’s Avonds vertonen we de Franse komedie Quand tu seras grand. Donderdag wordt Klein-Willebroek even het Wilde Westen. Roland Van Campenhout en Johan Heldenbergh brengen met hun Cabana Belgicana de americana-sound naar de Rupel. Ellen & Ilse verzorgt het voorprogramma.

Tisselt: Knuffelturnen, een kattenfilm en energieke wereldmuziek (20, 21 en 22 augustus)

In Tisselt kan je op dinsdag 20 augustus samen met je (klein)kindje inschrijven voor een initiatie knuffelturnen. Woensdag wordt op het grasveld aan de Spinstraat De Gelaarsde Kat 2: De Laatste Wens vertoond. Op donderdag 22 augustus warmt Combo Royal het podium op voor Think of One. Het Antwerpse trio brengt dynamische muziek met invloeden uit alle hoeken van de wereld.

Blaasveld maakt zich op voor Bel-Air Woods (4 t/m 8 september)

Van 4 tot en met 8 september kan je in het park van Kasteel Bel-Air opnieuw terecht voor Bel-Air Woods, een sfeervol en gratis festival boordevol muziek, dans, theater, sport en animatie voor jong en oud.

Bel-Air Woods start woensdag erg sportief met een initiatie Muay Thai & kickboxing. Op donderdag enkele comedians in het park langs voor het Comedy Café.

Op vrijdagavond staan is er zowel livemuziek als dj’s. Top of the bill is de iconische reggae- en hiphopband uit Nederland Postmen. Soul Shakers, Madd9, Jonas Van Opstal en Ayo Vinci brengen hun beats mee.

Op zaterdag is er muziek van Noonzy, Ratmosphere, Guitar is a DJ en SONDER. De headliner van zaterdag verklappen we nog niet, maar noteer alvast dat het een grote naam is! Verder beleef je op zaterdag in het park nog heel wat andere dingen zoals een mobiele muziekstudio, graffitikunstenaars, tattoo-artists en beatboxers.

Zondag staat in het teken van onze Willebroekse verenigingen. Ze laten je tijdens de Vrijetijdsmarkt kennismaken met hun aanbod, begeleiden workshops en zorgen voor heel wat leuke animatie. Ook enkele Willebroekse fanfares geven het beste van zichzelf.

Gratis

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar voor de sportactiviteiten moet je vooraf inschrijven (vanaf 15 mei). 

AUB postbode, de dienstverlening van bpost voor personen met beperkte mobiliteit

Tot nu toe konden personen met beperkte mobiliteit deze gratis dienst aanvragen via een poster aan het raam. Bpost moderniseert deze dienst om die efficiënter en toegankelijker te maken voor alle gebruikers onder de naam "AUB postbode".

Met 'AUB postbode' kunnen mensen met een beperkte mobiliteit kosteloos hulp krijgen voor basispostdiensten, rechtstreeks aan huis:

de afhaling van gefrankeerde briefwisseling;

de verkoop van postzegels (zegels prior, non-prior, Europa en rest van de wereld);

de voorbereiding en verzending van aangetekende post.

Aanvragen kan je voortaan op 2 manieren:

via de website van bpost

via het telefoonnummer 02 278 50 89

Geef aan voor welke basisdienst je bpost nodig hebt. Je postbode wordt vervolgens op de hoogte gebracht en zal tijdens zijn volgende ronde de juiste producten meenemen, zoals postzegels of een formulier voor aangetekende zendingen. De betaling van postzegels gebeurt contant.

Nieuwe Pakjesautomaat draagt bij aan uitbouw Willebroekse stationsomgeving

Aan het station van Willebroek staat een nieuwe bpost Pakjesautomaat met 88 deurtjes. De automaat is vanaf maandag 25 september 2023 beschikbaar voor inwoners, bezoekers en handelaars. De installatie van de Pakjesautomaat is een belangrijke stap in de uitbouw van de stationsomgeving tot een regionaal hoppinpunt.

“Een hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar verschillende vervoers- en parkeermogelijkheden afgestemd zijn op elkaar”, zegt schepen van openbare werken Luc Spiessens. “Ook deelmobiliteit krijgt er een plek. De buurt van het station wordt zo een nog belangrijkere toegangspoort tot onze gemeente.”

Inwoners en bezoekers van Willebroek kunnen vanaf maandag, 24 uur per dag en 7 dagen op 7, bestelde pakjes afhalen in de nieuwe Pakjesautomaat. Het gebruik van de Pakjesautomaat is erg eenvoudig met de smartphone: je scant aan de automaat de QR-code die je ontvangt van zodra je pakje geleverd is en het deurtje van het kastje waarin jouw zending zit, opent vanzelf. Naast het afhalen van pakjes is ook het verzenden van pakjes mogelijk. Dat kan zowel voor nieuwe zendingen, als voor retours.

“De Pakjesautomaat is ook voor onze handelaars een mooie aanvulling”, zegt schepen Spiessens. “De Pakjesautomaat is bovendien een duurzame leveringsmethode. De leveringen bestemd voor de automaat worden gebundeld en in één stop afgeleverd. Dit vermindert de CO2-uitstoot.”

De Pakjesautomaat is te vinden aan het station van Willebroek, op de nieuw aangelegde parking aan de Stationsstraat. Later volgen er nog andere Pakjesautomaten in de Willebroekse deelgemeenten.

Saar en Kamiel: de Willebroekse deelwagens

De gemeente Willebroek zet verder in op duurzame mobiliteit. De gemeente biedt haar inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van twee elektrische deelwagens. Deze deelwagens komen er in samenwerking met energiecoöperatieve Klimaan cvso. De twee wagens krijgen hun plekje aan het station en aan de kerk.

Hoe werkt het?

Je schrijft je in als lid van Klimaan en reserveert een wagen via een online platform of een app. Je betaalt per kilometer en per uur, inclusief brandstof, verzekering en onderhoud. Je kunt de wagen ophalen en terugbrengen op een vaste standplaats, waar ook een laadpaal aanwezig is.

Waarom kiezen voor een elektrische deelwagen?

Een elektrische deelwagen is goed voor het milieu, want hij stoot geen CO2 uit en draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. Een elektrische deelwagen is ook goed voor je portemonnee, want je bespaart op de kosten van een eigen wagen, zoals aankoop, verzekering, onderhoud en brandstof. En een elektrische deelwagen is goed voor je buurt, want hij neemt minder parkeerplaats in beslag en zorgt voor minder verkeer.

Saar en Kamiel, de 2 Willebroekse deelwagens

Als inwoner kon je zelf mee bepalen welke roepnaam de nieuwe deelwagens zouden krijgen. Uiteindelijk kwamen Saar en Kamiel als winnaars uit de bus. De beginletter verwijst naar hun standplaats. Saar vind je aan het station, Kamiel aan de kerk.

Meer weten?

Op donderdag 28 september 2023 vindt er een infoavond plaats over deelmobiliteit in Willebroek. Iedereen is welkom in Kasteel Bel-Air (Mechelsesteenweg 102, Blaasveld) om 19.30 uur.

Wil je meer weten over de elektrische deelwagens van Klimaan? Surf dan naar www.klimaan.be of neem contact op met info@klimaan.be.

Stekr IGEMO

Stekr is een dienstverlening op poten gezet door streekintercommunale IGEMO en de gemeente Willebroek.

Het is een loket, waar je (live of op afstand) terecht kan voor vragen rond wonen en energie.

De website van Stekr is hier te vinden: https://stekr.be/

Via deze link vindt u de concrete werking van het Stekr-loket binnen de gemeente Willebroek: https://stekr.be/stekr-in-jouw-buurt/

Stekr is voor inwoners van Willebroek (en de gehele regio Rivierenland) hét aanspreekpunt voor gratis en onafhankelijk advies op maat van hun woning.

Het doel van Stekr: duurzaam en kwalitatief wonen voor iedereen (ook financieel) toegankelijk maken.


Ken jij de IVAREM app al?

Alle informatie over jouw afval en materialen zit in de IVAREM app op één centrale plaats. Via de IVAREM App blijf je op de hoogte over:

Je ophaalkalender

De openingsuren van het recyclagepark

Je DIFTAR-verbruik

Je bezoeken aan het recyclagepark

Afvalnieuws en tips

Dankzij de IVAREM App zit alle informatie over jouw afval op één centrale plaats. Daarnaast kan je met de app jouw afvalgedrag makkelijk bestuderen (indien DIFTAR). Hoe beter je inzicht in je afvalgedrag, hoe minder afval je gaat produceren en hoe minder je moet betalen.

Je kan de IVAREM-app gratis downloaden in de Google Play Store of de Apple App Store.

Wat als ik geen smartphone of tablet heb?

Je kan ook de gratis webtoepassing MIJN IVAREM gebruiken indien je geen mobiel toestel hebt.

Hoe kan ik inloggen in de app?

Als je je inlogt in de app, kan je al jouw bezoeken aan het recyclagepark alsook de aangeboden hoeveelheden afval (via DIFTAR) raadplegen. Dat kan op verschillende manieren. Klik hier om de mogelijkheden te ontdekken!

ADRES
Boomsesteenweg 117
2830 Willebroek

CONTACT
Email: eureka.mail@telenet.be
Tel: +32 (0) 3886 02 75


  • GSM: +32 (0)485 40 24 85
  • Copyright Eureka 2020