Wegenwerken

Hieronder de wegenwerken waar wij tot vandaag van op de hoogte zijn:


Actuele wegeniswerken in Willebroek

Heraanleg Molenstraat

De werken werden opgedeeld in twee fasen:

Een eerste fase tot aan de Rosmolen zal grotendeels worden afgerond tegen het kerstverlof. De rijweg zal begin 2021 worden afgewerkt. 

Nadien volgt de tweede fase tot aan het kanaal die in de loop van 2021 wordt beëindigd.

Aanleg ondergrondse elektriciteitskabels in Tisselt

Begin 2020 hebben de grote leidingaanlegwerken in opdracht van Elia ons grondgebied bereikt. De eerste fasen zijn afgerond maar ook in 2021 zullen deze werken nog aanzienlijke hinder veroorzaken in de Beekstraat, Overloopstraat en Hoogstraat. Deze straten zullen pas in het voorjaar van 2021 definitief worden hersteld. Het eerste deel van de Beekstraat binnen de bebouwde kom zal daarbij volledig opgefrist worden in samenwerking met de gemeente.

Heraanleg fietspad Boomsesteenweg

Het fietspad langs de Boomsesteenweg wordt heraangelegd tussen de Hoeikensstraat en de Gansdijk. Tijdens de uitvoering van de werken kan het wegverkeer steeds beurtelings doorrijden. Voor fietsers wordt een omleiding voorzien langs de Appeldonkstraat.

Slechts een gedeelte van deze werken kon worden voltooid in 2020. Een heropstart kwam er voorlopig nog niet ten gevolge van de coronamaatregelen en onaangekondigde werken van diverse nutsbedrijven in het najaar. De verzetting en afwerking is voorzien voor 2021. 

Vernieuwingswerken in de Cardijnwijk

Medio april 2020 werden de vernieuwingswerken aangevat in de Cardijnwijk te Tisselt. Hier krijgen systematisch alle straten een zeer grondige opknapbeurt (voetpaden, toplaag,.. ). De hinder blijft er beperkt tot het lokale verkeer in de wijk zelf.

De werken zullen nog zeker tot het voorjaar van 2021 duren.

Vernieuwen fietspad Breendonkstraat

In afwachting van de volledige herinrichting van het deel Breendonkstraat tussen de Kasteellaan en Overwinningsstraat, werden in 2020 alvast de werken aan het fietspad in het tweede deel van de Breendonkstaat aangevat. Ook het naastliggende voetpad wordt hier meteen vernieuwd.

De werken lopen gefaseerd in twee grote delen, met de Baeckelmansstraat als grens tussen beide. Het einde is voorzien voor medio 2021.


Geplande wegeniswerken in Willebroek

Vernieuwing van voet- en fietspaden en toplagen

In 2021 worden net als voorgaande jaren een heel aantal vernieuwingswerken aan voet- en fietspaden en toplagen gepland. Zo zullen onder meer volgende straten aan bod komen:

    Heraanleg Hinxelaar en Bezelaervelden en voetpaden in de Keizerstraat.

    Heraanlag voetpaden Glooistraat en Emiel Vanderveldestraat (tot Jozef Wautersstraat)

    Lokale herstellingen aan de Appeldonkstraat (rijweg)

    Deze lijst zal verder worden aangevuld naarmate nieuwe werken concreet in de planning kunnen     worden opgenomen.


Heraanleg Bezelaerstraat (deel Mechelsesteenweg-Venusstraat)

In 2020 werden de voorbereidende werken door de nutsbedrijven gerealiseerd in het eerste deel van de Bezelaerstraat. Ten vroegste vanaf medio 2021 zullen ook de wegenis- en rioleringswerken verder aan kunnen vatten.

Aansluitend op de al geplande werken in het eerste deel, zal nadien ook de rijweg vernieuwd worden in het tweede deel, en aansluitend ook in de Kasteelstraat en Dorpsstraat (tot aan de spoorwegovergang).


Heraanleg Blaasveld Centrum

Op langere termijn wordt ook een belangrijk deel van Blaasveld heringericht, meer bepaald de Mechelsesteenweg tussen de Vredesbrug en Ten Bergstraat, de zone rond de kerk en de omgeving van het E. de Grimbergheplein. Alvorens deze werken aanvatten, wordt er een masterplan opgesteld voor de ganse projectzone.


Willebroek Morgen fase 4

De laatste fase van dit masterplan omvat onder meer het vervolg van de Stationsstraat, de Guido Gezellestraat en Rode Kruisstraat.

Het ontwerp wordt gefinaliseerd en zal nogmaals aan de bewoners worden toegelicht.

De uitvoering van deze fase is voorzien voor eind 2021 en 2022.

Meer informatie volgt nog.

ADRES
Boomsesteenweg 117
2830 Willebroek

CONTACT
Email: eureka.mail@telenet.be
Tel: +32 (0) 3886 02 75


  • GSM: +32 (0)485 40 24 85
  • Copyright Eureka 2020